Hälsa i tre dimensioner

Vår syn på människan är att varje person är unik och består av tre delar fysisk, psykisk och själslig! Alla dessa delar behöver få ta sin plats och vi strävar efter att hitta en balans mellan dem. Vi arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv för att varje person ska må så bra som möjligt efter sina förutsättningar.

Run Your Health

Vår syn på människan är att varje person är unik och består av tre delar fysisk, psykisk och själslig.
Ursprunget till företaget startade 2009 då under namnet Performance by Hagström. Under den tiden arbetade vi med prestationsträning som huvudsak men även under denna period fanns hälsan med. Idag är fokusen det omvända, hälsan är det huvudsakliga men prestationen finns där för de som önskar och behöver det. Vi arbetar utifrån ett solistiskt perspektiv för att varje person ska må så bra som möjligt efter sina förutsättningar.

Vi arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv

Personlig & medicinsk träning

Personlig träning innebär just vad det låter, den är personlig och individanpassad. Efter att vi träffats första gången och pratat igenom dina mål, behov, förväntningar, möjligheter och så vidare lägger jag upp en anpassad träning till just dig.
Dina mål kan lika gärna vara att bli smärtfri från din onda rygg, att genomföra ditt första marathon eller att komma tillbaka efter ett stressyndrom. Det mål vi har satt upp tillsammans är vår ledstjärna och vi arbetar mot den. Vägen dit kan ibland vara väldigt krokig och andra gånger rakare men vi vet vart vi ska. Träningen anpassas hela tiden efter dig och din fysiska och psykiska hälsa. Beroende på dina behov kan det bli allt från tynga hårda styrkepass, kondition eller lugn rörlighet.