Jag skräddarsyr föreläsningar utefter det behov beställaren har inom mina kompetersområden. Några av de föreläsningar många företag och organisationer vill ha är följande.

Stress – så funkar det!

Idag är det många som lider av problem skapade från stress! Stress är en naturlig, och livsviktig, funktion hos oss människor. Men om den blir långvarig så blir den nedbrytande och kan skapa svåra och ibland långvariga problem och sjukdomar. Men vad är egentligen stress och vad händer i kroppen när du blir stressad. Med en kunskap om detta kan det även bli enklare att göra något för att minska den långvariga stressen och även förstå kroppens och knoppens reaktioner.

Under denna workshop kommer du att få lära dig mer om stressens natur och om hur du själv kan göra förändringar som gör det lättare att hantera den.

Rörelse – vägen till fysisk och mental hälsa!

Att fysisk aktivitet är bra för oss vet nog de flesta men varför det är bra och hur stora delar av oss som det påverkar. Hur kan rörelse få dig att prestera bättre mentalt, att komma ihåg saker bättre och att minska stressen. Och kan rörelse verkligen få oss att leva längre? En inspirerande föreläsning om rörelse men inte prestation!
Rörelse är Medicin!

Pulsstyrd träning – så fungerar det

Välkommen till en föreläsning där du får lära dig mer om
hur du kan använda pulsen för att styra träningen. Med hjälp av pulsen blir träningen enkel, tidseffektivt och passar alla! Med pulsmätarens hjälp kan du hela tiden
följa och anpassa hur hårt du anstränger dig, samt tolka hur just din kropp tar till
sig träningspasset. Så oavsett om du motionerar för att må bra eller tävlingsidrottare
så kan puls hjälpa dig att nå just ditt mål. Under kvällen går vi igenom grunderna för att kunna arbeta med pulsen som styrmedel.