Personlig och medicinsk träning

Personlig träning innebär just vad det låter, den är personlig och individanpassad. Efter att vi träffats första gången och pratat igenom dina mål, behov, förväntningar, möjligheter och så vidare lägger jag upp en anpassad träning till just dig. 

Dina mål kan lika gärna vara att bli smärtfri från din onda rygg, att genomföra ditt första marathon eller att komma tillbaka efter ett stressyndrom. Det mål vi har satt upp tillsammans är vår ledstjärna och vi arbetar mot dem. Vägen dit kan ibland vara väldigt krokig och andra gånger rakare men vi vet vart vi ska. 

Träningen anpassas hela tiden efter dig och din fysiska och psykiska hälsa. Beroende på dina behov kan det bli allt från tynga hårda styrkepass, kondition eller lugn rörlighet.

Medicinsk träning innebär att vi jobbar med träning och rörelse för att stötta rehabiliteringen vid olika sjukdomstillstånd. Det kan handla om utmattningstillstånd, metabola sjukdomar, diabetes, hjärtproblem, cancer osv. Vi vet idag att fysisk aktivitet är en väldigt viktig del av rehabilitering vid de flesta sjukdomstillstånd. Det är dock viktigt att denna aktivitet är individanpassad efter just dina förutsättningar.

Samtidigt som vi tränar din fysiska kropp jobbar vi även med den mentala delen genom coaching, samtal och bollande kring de möjligheter och hinder du upplever.

Rulla till toppen
×

Hej!

Klicka på mitt namn nedan för att skicka ett meddelande på WhatsApp!

× Kontakta mig