Kontakt

En viktig del för Magnus är nyfikenheten. Att vara nyfiken för nya kunskaper och synsätt. Nyfiken på människor, både i allmänhet och i synnerhet på dem han arbetar med. Han vidareutbildar sig kontinuerligt på olika sätt hela tiden då hans tro är att han aldrig blir färdig och när nyfikenheten att lära sig mer eller annorlunda försvinner så är det dags att byta bana